Nhận định thị trường

Đấy chính là mục đích của hội thảo khoa học “Khó khăn thách thức do biến động kinh tế vĩ mô và đề xuất của doanh nghiệp Việt Nam” do Ủy ban Kinh tế Quốc hội,...
Ra đời vào thời điểm thị trường tài chính đã được coi là “nóng”, áp lực cạnh tranh lớn, Ngân hàng Liên Việt (LienViet Bank) lại rất tự tin trước sức mạnh của...
“Tôi từng chứng kiến những doanh nghiệp đáng lẽ vay 5 tỷ thì vay tới 10 tỷ đồng và một thời gian sau đều bị phá sản”, ông Nguyễn Đức Hưởng, Phó Chủ tịch Hội...

Trang