Về chữ thoát

Xuất hiện với phong thái khá đặc biệt, nổi đình nổi đám một dạo trên mặt báo chí cũng như trong ngành ngân hàng, rồi mới đây anh tuyên bố một câu xanh rờn: “...
Ngồi trước mặt chúng tôi là chủ biên cuốn sách “Khủng hoảng tài chính toàn cầu – Thách thức với Việt Nam” đang nhận được sự quan tâm đông đảo của dư luận.
Nhân ngày đầu năm, chúng tôi xin nhắc lại mục đích tối thượng của người tu Phật. Nếu chúng ta không biết rõ và không nắm vững ý nghĩa thì trên đường tu khó đạt...