Về cuộc sống

Tôi có một nguyên tắc là “biết đủ, biết dừng”. Chính vì thế mà khi làm được cái gì đó tôi luôn tự hỏi “đã bằng lòng chưa? và nếu làm nữa, để làm gì?”. Kết quả...
Bí quyết để đạt được thành công như ngày hôm nay...
Bài nói chuyện của TS. Nguyễn Đức Hưởng ngày 20/11/2015 với các thầy cô giáo quê nhà – xã Tình Cương, Cẩm Khê, Phú Thọ (ngôi trường do LienVietPostbank và TS....

Trang