Giới thiệu chung

Mới chỉ tham gia thị trường ngân hàng trong thời gian ngắn nhưng LienVietBank đã khá thành công trong việc tạo dựng hình ảnh. Bởi gắn với ngân hàng này, không chỉ là con số doanh thu lợi nhuận ấn tượn...
Không phải ngẫu nhiên mà người viết lại đặt tựa đề đầy trân trọng “Ngân hàng Văn hóa” cho LienVietBank. Dõi theo chặng đường gần 2 năm phát triển của ngân hàng này, người ta thấy ở đó không phải là nh...
Giá trị của LienVietPostBank được xây dựng tập hợp các nguyên tắc dẫn đường cốt lõi mang bản sắc văn hóa riêng trên cơ sở đúc kết kinh nghiệm tinh túy nhất, xuất phát từ con người, vì con người, tổ ch...
Được khởi xướng bởi TS. Nguyễn Đức Hưởng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, cuộc thi "Điền vế hai cho câu đối chúc mừng năm mới" của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt đ...