Về chữ tâm

Theo TS. NGUYỄN ĐỨC HƯỞNG - Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank), muốn khởi nghiệp thành công, phải thực hiện phương châm: Bắt đầu làm tốt việc nhỏ, ý tưởng lớ...
Đất nước Việt Nam còn hàng triệu trẻ em phải ăn cơm với muối ớt, ngay cả rau rừng cũng bữa có bữa không. Các em mướt mải học chữ dù mùa đông không áo ấm, không giày. Vì cái chữ. Vì tương lai. Trong đó...

Trang