Bài phỏng vấn

Nếu có cơ chế thích hợp, nhiều ngân hàng sẽ tham gia tái cơ cấu ngân hàng yếu kém, Chủ tịch LienVietPostBank nói...
"Him Lam là trụ cột quan trọng của LienVietPostBank, nhưng Him Lam rời khỏi LienVietPostBank một cách trách nhiệm, đó là đúng vào thời điểm sức khỏe của...
Mấy ngày gần đây, trên thị trường tài chính - ngân hàng xuất hiện đồn đoán Sacombank sẽ sáp nhập với LienVietPostBank. Trả lời nghi vấn này, TS.Nguyễn Đức...

Trang