LienVietPostBank

Theo đại diện HĐQT Ngân hàng Liên Việt, sự tham gia góp vốn của Tổng Công ty Bưu chính VN sẽ mở ra cơ hội để ngân hàng này “rút ngắn” tới 100 năm trong việc...
Đằng sau thương vụ sáp nhập VPSC vào LienVietBank là ý đồ thâu tóm hơn 10.000 điểm giao dịch của công ty này.

Trang