Góc thư giãn

Bài thơ tham dự và đoạt giải tại cuộc thi "Người Việt - Phẩm chất, thói hư và tật xấu" được báo Tiền phong tổ chức năm 2006.
Hà Giang, ngày 20/11/2010 - Phát biểu trong Lễ Khánh thành cầu Na Lan, huyện Xín Mần, Tiến sĩ Nguyễn Đức Hưởng - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Quản trị...

Trang