Tặng ông bạn thân tuổi 50

Thêm một tuổi ngộ ra nhiều thứ
Thứ thiêng liêng là cái tình người
Bởi ta gặp toàn kẻ đười ươi
Và mọi cái tạm thời tất cả
Cuộc sống thực nhiều điều vất vả
Cái của ta sức khỏe – tình người
50 năm vẫn thấy chơi vơi
Và mới biết gia đình là nhất
Để ta chọn cái gì là thật?
Phải đi tìm mỏi mắt mỏi chân
Và cuộc sống ta cần gì nhỉ?
Hai từ thôi: “thanh thản” cuộc đời!
 
TS. Nguyễn Đức Hưởng
Số lượt đọc: 29 Cập nhật lần cuối: 16/04/2013