Chè xanh - xanh, sạch Sơn La

Chè xanh - xanh, sạch Sơn La –
Đạp nữa, đạp mãi - mạnh đà vươn lên


Tiến sĩ Nguyễn Đức Hưởng

Mời quý vị theo dõi video clip:
Link YouTube: https://www.youtube.com/Chè xanh - xanh, sạch Sơn La
Link TikTok: https://www.tiktok.com/@dapnuadapmai

dap_xe_son_la_5.jpg
dap_xe_son_la_6.jpg
dap_xe_son_la_15.jpg
dap_xe_son_la_16.jpg
dap_xe_son_la_14.jpg
Số lượt đọc: 17 Cập nhật lần cuối: 30/05/2024