Rắn ơi!

Rắn ơi ta bảo rắn này
Rắn là vệ sỹ suốt ngày quanh ta
Rắn dọn đường rải đầy hoa
Đôi chân vững bước đời ta rạng ngời.
 
Rắn là thần dược giúp người
Rắn phun nọc độc giết tươi gian tà
Rắn làm ra ngọc ra ngà
Rắn luôn khéo léo mạnh đà vượt lên.
 
Rắn lúc thì mạnh như tên
Lúc thì mềm mại thành tiên giáng trần
Rắn cho ta lộc dương phần
Rắn lo được cả âm phần cho ta.
 
Rắn đem hạnh phúc mọi nhà
Rắn vàng rắn bạc bên ta trọn đời
Rắn khỏe, mắt mãi sáng ngời
Nhìn cho thấu đáo lòng người nông sâu!
 
TS. Nguyễn Đức Hưởng
Số lượt đọc: 25 Cập nhật lần cuối: 18/02/2013