7 điều hướng tâm cuộc sống

Tâm còn chưa thiện, phong thủy vô ích
Bất hiếu cha mẹ, thờ cúng vô ích
Anh em không hòa, bạn bè vô ích
Làm việc bất chính, đọc sách vô ích
Làm trái lòng người, thông minh vô ích
Không giữ nguyên khí, thuốc bổ vô ích
Thời vận không thông, mưu cầu vô ích
Số lượt đọc: 337 Cập nhật lần cuối: 24/09/2012

Các tin bài tiếp theo