Trâu vàng

Trâu vàng
 
Trâu ơi ta bảo trâu này
Năm hai mươi mốt trâu cày vừa thôi
Gọt sừng thật nhọn cho tôi
Trâu húc Covid tả tơi, rụng rời
Con nào chạy thoát lên trời
Nắng lửa thiêu cháy tiêu đời nó đi
Trâu khoan thai, không sợ gì
Vòng quanh biên giới xanh rì cỏ tươi
Trâu ăn và nhoẻn miệng cười
Bảo vệ bờ cõi, người người yên tâm
Trâu xem ai dám âm thầm?
Cõng con Covid ầm ầm vượt biên
Phá hoại đất nước bình yên
Gieo rắc tội ác ba miền Việt Nam
Trâu húc xui xẻo tiêu tan
May mắn năm mới, hân hoan đón chào
Tiềm lực, uy tín nâng cao
Cơ đồ, vị thế tự hào năm châu
Việt Nam trong top dẫn đầu
Đoàn kết, đổi mới - nhịp cầu tương lai
Gặp Trâu vàng - gặp Thần tài
Năm Sửu bừng sáng, lên ngai vàng mười!
 
Tiến sĩ Nguyễn Đức Hưởng

trau_vang.jpeg
 
Số lượt đọc: 1389 Cập nhật lần cuối: 12/02/2021