Thửa ruộng ba bờ

Có 2 vợ chồng nông dân cưới nhau được một thời gian thì chồng đi bộ đội xa nhà, hai vợ chồng viết thơ cho nhau tâm sự về… thửa ruộng lúa của mình:
 
Vợ:      Thửa ruộng ba bờ cạnh dốc mông
            Từ ấy anh đi vẫn bỏ không
            Cỏ mọc ven bờ không ai xén
            Em muốn người cầy có được không?
 
Chồng bực mình:
            Thửa ruộng ba bờ cạnh dốc mông
            Ông đi để đấy mặc kệ ông
            Thuê mướn người cầy gieo giống mới
            Ông về bờ sạt chết với ông
 
Vợ:       Thửa ruộng ba bờ cạnh dốc mông
            Em nghĩ nên dùng chớ để không
            Thuê mướn người cầy gieo giống lạ
            Chim cò thỏa thích có sướng không?
 
Chồng: Thửa ruộng ba bờ cạnh dốc mông
            Ông nghĩ ông dùng nếu chẳng xong
            Thôi đành hãy tạm cho thầu khoán
            Hẹn hò ông về trả lại ông
 
Vợ:      Thửa ruộng ba bờ cạnh dốc mông
            Cho thầu nhưng họ định cướp không
            Anh hãy mau về lo canh tác
            Kẻo muộn e rằng sẽ mất tong
 
Chồng tức điên lên:
            Thửa ruộng ba bờ cạnh dốc mông
            Mai mốt cho dù sẽ mất tong
            Ông về ông tậu thêm ruộng mới
            Lúc đấy đừng hòng trách được ông
 
Vợ xuống giọng năn nỉ:
            Thửa ruộng ba bờ cạnh dốc mông
            Từ ấy anh đi vẫn bỏ không
            Anh hãy yên lòng em sẽ giữ
            Đùa tí cho vui để thử lòng
Số lượt đọc: 10185 Cập nhật lần cuối: 01/09/2011