Mãnh chúa sơn lâm

Dũng mãnh, sức mạnh phi thường
Đạp lên gai góc, dặm trường xông pha
Chúa sơn lâm - Bậc đại ca
Uy linh, bí hiểm, tinh hoa, quật cường
Quân tử - tránh kẻ tầm thường
Đại lượng - nhìn rộng, bước đường thênh thang
Mãnh lực với kẻ ngang tàng
Đã... chiến là thắng huy hoàng lừng danh
Nhâm Dần - Trăm sự tốt lành
Hổ phụ - Hổ tử thành danh cuộc đời 
Thiên can Nhâm - hạt gieo mầm
Nhâm Dần là lộc âm thầm trời cho
Vua núi rừng, quẳng gánh lo
Nhìn xa trông rộng, làm to, thành tài
Nhâm biến Vi Vương tương lai
Nhâm Dần - mãnh hổ đại tài lừng danh
Công thành, danh toại ngọt lành
Được gần ông Hổ - cây thành lộc hoa
Nhâm Dần - Tiểu Hổ sinh ra
Tụ danh, tụ lộc - thăng hoa cuộc đời 
Chúa sơn lâm mãi rạng ngời 
Ngai vàng đẳng cấp trọn đời hiển vinh!

2022_02_01_tho_chuc_tet_nham_dan_2022_1.jpg

Chúc những người tuổi Hổ
- tụ danh, tụ lộc Nhâm Dần 2022, 

xứng danh Ông Hổ - Vua của núi rừng
 
2022_02_01_tho_chuc_tet_nham_dan_2022_2.png

Cung chúc Tân Xuân

Tiến sĩ Nguyễn Đức Hưởng
 
Số lượt đọc: 1454 Cập nhật lần cuối: 01/02/2022