Covid 6K Valentine

Covid 6K Valentine 
 
Covid mười bốn tháng hai
6K ta phải học hoài cho thông
Khẩu trang - người bạn đi cùng 
Khử khuẩn sạch sẽ, vi trùng tiêu tan 
Không tụ tập, bớt nồng nàn
Khai báo y tế không gian dối gì 
Khoảng cách nằm, ngồi, đứng, đi 
Yêu xa... 2 mét có chi mà phiền
Kế hoạch hóa dài triền miên 
Bịt trên, che dưới ưu tiên hàng đầu
Yêu online rẻ, nhiệm màu
Ước không hà tiện, trong đầu sướng, phê...
Sai một li, hết đường về
Úp mặt máy thở, não nề buồn sâu
Tình yêu muôn vẻ, muôn màu
Valentine Covid, đứng đầu 6K
 
Tiến sĩ Nguyễn Đức Hưởng

covid_mask_valentine_6k_2.jpg
 
Số lượt đọc: 590 Cập nhật lần cuối: 14/02/2021

Các tin bài tiếp theo