Chỉ có 2 điều thôi

+ Có 2 thứ bạn nên TIẾT KIỆM, đó là SỨC KHỎE và LỜI HỨA.

+ Có 2 thứ bạn phải CHO ĐI, đó là TRI THỨC và LÒNG TỐT.

+ Có 2 thứ bạn phải THAY ĐỔI, đó là BẢN THÂN và NHẬN THỨC.

+ Có 2 thứ bạn phải GIỮ GÌN, đó là NIỀM TIN và NHÂN CÁCH 

+ Có 2 thứ bạn phải TRÂN TRỌNG, đó là GIA ĐÌNH và HIỆN TẠI.

+ Có 2 thứ bạn phải TỰ MÌNH THỰC HIỆN, đó là LAO ĐỘNG và CHỊU TRÁCH NHIỆM với việc mình làm.

+ Có 2 thứ bạn phải LÃNG QUÊN, đó là ĐAU THƯƠNG và HẬN THÙ.

+ Có 2 thứ bạn phải KHẮC GHI, là CÔNG ƠN MẸ CHA và SỰ GIÚP ĐỠ của người khác.

+ Có 2 thứ bạn buộc phải CÓ để là người THÀNH CÔNG, đó là ĐAM MÊ và lòng KIÊN TRÌ.

+ Có 2 thứ bạn KHÔNG được làm, đó là HÃM HẠI người khác và PHẢN BỘI lòng tin.

+ Có 2 thứ bạn phải BẢO VỆ, đó là DANH TÍN và LẼ PHẢI.

+ Có 2 thứ bạn phải CHẤP NHẬN, là CÁI CHẾT và sự KHÁC BIỆT.

+ Có 2 thứ bạn phải KIỂM SOÁT, đó là BẢN NĂNG và CẢM XÚC.

+ Có 2 thứ bạn phải TRÁNH XA, đó là CÁM DỖ và sự ÍCH KỶ.

+ Có 2 thứ bạn luôn phải SỬ DỤNG mà đừng hà tiện, là TIỀN BẠC và KINH NGHIỆM.

+ Có 2 thứ bạn KHÔNG ĐƯỢC SỢ SỆT, là CÁI ÁC và SỐNG THẬT.

+ Có 2 thứ bạn phải NUÔI DƯỠNG, là TÌNH YÊU và sự BAO DUNG.

+ Có 2 thứ mà bạn CẦN PHẢI ĐẠT được trong cuộc sống, đó là THÀNH ĐẠT và HẠNH PHÚC.

+ Có 2 thứ bạn phải luôn SẴN SÀNG, đó là KHÓ KHĂN và NGÀY MAI.

+ Có 2 thứ bạn phải luôn GHI NHỚ, đó là THỰC HIỆN những điều trên và LÀM THẬT TỐT chúng trong cuộc sống hàng ngày.

Số lượt đọc: 524 Cập nhật lần cuối: 12/05/2016

Các tin bài tiếp theo