Thành phố sân bay Long Thành - Điểm nhấn kinh tế xã hội của Việt Nam, không có đối thủ khu vực