Học sinh trường Liên Việt Kon Tum thể hiện sự ngưỡng mộ Bác Hưởng!

Học sinh trường Liên Việt Kon Tum thể hiện sự ngưỡng mộ Bác Hưởng mỗi lần về thăm trường...

Link youtube: https://youtube
Số lượt đọc: 3119 Cập nhật lần cuối: 08/09/2019