Đại cương Văn hóa Ngân hàng Bưu điện Liên Việt

Giá trị của LienVietPostBank được xây dựng tập hợp các nguyên tắc dẫn đường cốt lõi mang bản sắc văn hóa riêng trên cơ sở đúc kết kinh nghiệm tinh túy nhất, xuất phát từ con người, vì con người, tổ chức thực hiện quyết liệt, có tính chất hệ thống cao, sức lan tỏa sâu rộng và đổi mới không ngừng. Đó là điều kiện tiên quyết vì sự phát triển dài hạn, bền vững.
 

TẦM NHÌN CHIẾN LƯỢC

1. SLOGAN: Liên kết Phát triển.

2. TẦM NHÌN LIENVIETPOSTBANK: Số 1 Việt Nam về hiện đại hóa, chuyên nghiệp, năng động, đổi mới và chữ Tín.

3. CHIẾN LƯỢC: Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam 
 
4. SỨ MỆNH:
- Đem lại lợi ích cao nhất cho LienVietPostBank, cổ đông và xã hội.
- Góp phần nhỏ bé tham gia tích cực vào sự lớn mạnh, an toàn của hệ thống NHTM Việt Nam. Chung sức, chung lòng với Ngân hàng Nhà nước và Chính phủ khắc phục khó khăn trước mắt, góp phần lâu dài vào sự nghiệp phát triển kinh tế của đất nước, là người bạn đồng hành của Khách hàng, đáp ứng đầy đủ nhu cầu vốn hợp lý. Vì sự phát triển, tồn tại, vì chữ Tín của Khách hàng và Ngân hàng.
- Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cán bộ - nhân viên, cố vấn, cộng tác viên, liên lạc viên và Đại gia đình LienVietPostBank.
 
5. GIÁ TRỊ CỐT LÕI:
 • Tất cả từ con người, vì con người – Khẳng định thương hiệu LienVietPostBank.
 • Một dự án tốt nếu không có người làm phù hợp thì tốt nhất là từ bỏ dự án đó.
 • Sáng tạo – Kết nối – Chia sẻ giá trị.
 • Đoàn kết – Kỷ cương là sức mạnh.
 • Mục tiêu đúng, thực thi trúng.
 • Phát triển bền vững, nâng tầm không ngừng.
 • Rủi ro hoạt động lớn nhất là: ”Không dám chấp nhận rủi ro”.

6. TRIẾT LÝ KINH DOANH:
- Ngân hàng Điện tử hướng tới Khách hàng.
- Mang sản phẩm, dịch vụ Ngân hàng đến mọi tầng lớp xã hội.
- An toàn – Hiệu quả - Thượng tôn Pháp luật.
- Ý tưởng mới, con người mới, hành động và sản phẩm mới.
- Có chiến lược bài bản, khoa học, dài hạn, không chạy theo phong trào, không phát triển nóng.
- Thực hiện chiến lược Đại dương xanh: Luôn tìm cho LienVietPostBank một đường đi riêng, sẵn sàng hoạt động kinh doanh với mọi áp lực cao.
- Gắn xã hội trong kinh doanh:
    Môi trường văn hóa - chính trị: Đảng, đoàn thể tốt, chắc chắn hiệu quả kinh doanh sẽ tốt.
    Cái “Chúng ta” phải đặt lên trước để hài hòa vĩnh cửu giữa cái “Tôi” và “Chúng ta”.
    Tư vấn được cho Khách hàng, giúp được người khác là hạnh phúc.
 

VĂN HÓA LÀM VIỆC

1. PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO LIENVIETPOSTBANK
 • Lấy Đức, lấy Tài, lấy học thức để quản người.
 • Tam Tòng: Tòng tân – Tòng thực – Tòng minh (Hướng đến cái mới, thực tế và thực tiễn, minh bạch và công khai).
 • Không ngừng nâng cao trình độ qua “Học kỹ - Đọc hiểu – Viết lách”.
 • Học ở trường đời chiếm ¾ kiến thức, học ở thất bại chiếm 60% thắng lợi tương lai.
 • Mục tiêu: Tầm nhìn – Cảm hứng – Hiệu quả.
 • Thực hiện 10 chữ vàng: “Lắng nghe – Thấu hiểu – Bàn bạc – Quyết định – Quyết liệt”.
 
2. QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH
 • Trong hoạt động quản trị, người điều hành luôn luôn tuân thủ nhiệm vụ chức năng cơ bản: Kế hoạch - Tổ chức – Triển khai – Kiểm tra – Cải tiến – Đại diện (Plan – Organise - Do – Check – Act – Represent).
 • Phương châm quản trị: “Đông - Tây kết hợp”, chú ý “Tứ Thư – Ngũ Kinh” và quản trị hiện đại: “Định vị mục tiêu, tìm nhiều con đường, chọn một con đường đơn giản”.
 • Quản trị khủng hoảng: Tình huống xấu nhất – Kịch bản tốt nhất. Đọc được rủi ro – Tìm siêu lợi nhuận.
 • Kỹ năng ra quyết định là điều cốt lõi của quản trị.
 • Hiệu lực chấp hành là thước đo của quản trị.
 • Hiệu quả bền vững – dài hạn, tầm nhìn hệ thống là mục tiêu của quản trị.
 
3. QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU
 • Thống nhất – Đồng bộ - Chuyên nghiệp.
 • Gìn giữ niềm tin, khẳng định thương hiệu.
 • Giữ gìn giá trị thương hiệu như giữ gìn con ngươi trong mắt.
 • Dựng xây thương hiệu từ những gì nhỏ nhất.
 • Định vị thương hiệu Doanh nghiệp gắn chặt với định vị thương hiệu Cá nhân.
 
4. DÙNG NGƯỜI
 • Dụng Nhân như Dụng Mộc: Đừng vì một chỗ mục mà bỏ cả cây lớn. Cây cong dùng việc cong, cây thẳng dùng việc thẳng. Gỗ tốt dùng làm nhà, gỗ xấu làm củi đốt. Nhưng “Mực Tàu nảy thẳng không sợ mất lòng cây gỗ cong”.
 • Dùng người là phải nắm sở trường để biết sở đoản. Không dùng sở trường vào việc đoản. Không dùng sở đoản vào việc trường. Phát huy sở trường để sở đoản ngắn đi.
  Chú ý các kỹ năng “Nhìn người và phương pháp nhận biết Nhân tài Doanh nghiệp để đào tạo, quy hoạch, giữ chân người giỏi’.
 
5. ĐỐI XỬ KHÁCH HÀNG
 • Chọn lọc rồi mới trải thảm đỏ, đón tất cả Khách hàng như là Thượng đế.
 • Chú ý xây dựng văn hóa LienVietPostBank ngay từ ngoài cửa (lưu ý 3 khâu: Bảo vệ – Lễ tân – Vệ sinh) vì sự tôn trọng Khách hàng và Đối tác.
 • Không phải Khách hàng luôn luôn đúng, nhưng Khách hàng vẫn luôn luôn là Khách hàng.
 • Chi phí tìm một Khách hàng mới đắt hơn năm lần so với duy trì một Khách hàng hiện tại và phải mất mười hai lần phục vụ Khách hàng thật tốt mới bù đắp được một lần phục vụ Khách hàng kém.
 • Nhân viên LienVietPostBank thiếu lịch sự với Khách hàng là vi phạm đạo đức nghề nghiệp, chỉ một lần vi phạm: Bị nghỉ việc.
 
6. LÀM VIỆC
 • Cá nhân là nòng cốt, là người cầm lái quyết định, nhưng không có cá nhân nào “việc gì cũng quá giỏi”. Vì vậy, LienVietPostBank luôn phát huy trí tuệ tập thể, coi trọng tư vấn qua đội ngũ cố vấn, cộng tác viên, liên lạc viên.
 • Cá nhân không hòa hợp được với tập thể để làm việc nhóm hiệu quả thì bị loại khỏi tập thể.
 • Chi nhánh lỗ liên tục 2 năm cách chức Giám đốc chi nhánh, hệ thống lỗ liên tục 3 năm cách chức Tổng Giám đốc.
 • Khi Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc đưa ra “thông điệp”, các Cá nhân, Bộ phận phải đưa ra “kịch bản” chi tiết để thực hiện hiệu quả thông điệp ấy.
 • Trong công việc chỉ có Công việc và Con người của công việc chung. Không có “cái Tôi” ích kỷ.
 • Văn bản hóa, biên bản hóa, số hóa, kịch bản hóa, mạng vi tính hóa, hệ thống hóa dù việc lớn hay nhỏ.
 • Cơ hội thăng tiến đến với bất cứ ai có “cái Tâm” và “cái Tầm” xứng đáng. Cơ hội không phân biệt tuổi tác, giới tính, thời gian làm việc tại LienVietPostBank trước hay sau. Không có đặc cách ban trọng trách cho quan hệ gia đình thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, quan hệ xã hội nếu nhân sự ấy không đủ Tâm – Tín – Tài – Tầm.
 • Nhân viên được báo cáo vượt cấp các sự việc quan trọng.
 • Phải làm việc đúng. Cố gắng làm việc “Trúng”. Không được làm việc sai.
 
 7. HỘI HỌP, TRÌNH BÀY
 • Ít họp, họp ít, hiệu quả nhiều.
 • Thẳng, quyết liệt trong tranh luận, đóng góp ý kiến xây dựng thoải mái, không phải ý tứ trong bất kỳ cuộc họp nội bộ nào, lấy cái đúng và cái chung làm gốc khi bàn bạc, thảo luận.
 • “Quân lệnh như sơn” khi người Chủ trì đã kết luận chỉ đạo phải tổ chức thực hiện, nhưng nếu thực hiện kém hiệu quả, cấp dưới phải báo cáo bằng văn bản, lãnh đạo phải xem xét, thay thế bằng phương án mới hiệu quả hơn.
 • Người LienVietPostBank phải nói được, viết được, làm được.
 • Viết thật chi tiết, chuẩn xác và đầy đủ nhưng trình bày phải ngắn gọn, ấn tượng.
 • Trong các cuộc họp nội bộ, lãnh đạo điều hành các cấp LienVietPostBank không được “đọc báo cáo”, chỉ phát biểu theo phong cách PowerPoint hoặc trình bày trên PowerPoint theo nguyên lý “tháp Minto lộn ngược” - đưa kết luận lên trước.
 • Trong các cuộc họp đối ngoại có lãnh đạo cấp cao các ngành, cấp…, lãnh đạo LienVietPostBank phải chuẩn bị kỹ nội dung trình bày và phải “đọc báo cáo” – tôn trọng, lịch sự.
 • Các cuộc họp quan trọng và tổ chức sự kiện nhất thiết phải có “kịch bản” chi tiết và phải tổ chức tổng duyệt trước.
 
8. KHÉO LÉO – LỊCH SỰ - ĐẮC NHÂN TÂM
 
- Khéo léo:
 Phải khéo léo với Khách hàng.
 Nên khéo léo với đồng nghiệp để làm việc nhóm tốt hơn.
 Không cần khéo léo với lãnh đạo vì hiệu quả công việc cao là cái khéo léo mà lãnh đạo cần.
 
- Lịch sự:
Người của LienVietPostBank không tự đánh mất mình vì quên “phép lịch sự tối thiểu”.
 
- Đắc nhân tâm:
 • Đối với cán bộ - nhân viên: Phải chú ý thuật Đắc nhân tâm – Đối nhân xử thế trong quan hệ nội bộ và Khách hàng.
 • Đối với nội bộ các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành: Thẳng thắn – Minh bạch – Tiết kiệm thời gian… thay cho Đắc nhân tâm.

9. KIỂM TRA - KIỂM SOÁT
 • Kiểm tra, kiểm soát toàn diện, liên tục.
 • Kiểm tra chặt chẽ, nắm bắt cả tính cách con người, xử lý, góp ý công khai, xóa bỏ văn hóa “rỉ tai”, nói xấu sau lưng người khác.
 • Để phòng ngừa rủi ro từ xa, tận gốc, không chỉ dựa vào “án tại hồ sơ” mà phải dựa vào mạng lưới “an ninh LienVietPostBank”, nghiên cứu cả hành động, quan hệ và diễn biến tâm lý cán bộ - nhân viên, loại bỏ tiêu cực.
 • Được phép “vạch lá tìm sâu”, không có điểm cấm.


SINH HOẠT – GIẢI TRÍ

1. ĐẠI GIA ĐÌNH LIENVIETPOSTBANK
 • Tất cả là tạm thời chỉ có tình người là vĩnh cửu.
 • LienVietPostBank là con tàu, Hội đồng Quản trị là ngọn hải đăng, Ban Điều hành là chỉ huy giỏi, cán bộ - nhân viên là thủy thủ tinh nhuệ, cùng chèo lái “Con tàu LienVietPostBank” vượt qua mọi sóng gió, hướng tới bến bờ vinh quang.
 • Những Ngày hội gia đình LienVietPostBank: Ngày hội Cổ đông là ngày thành lập LienVietPostBank (ngày 28/03). Ngày vì sự tiến bộ của mầm non LienVietPostBank (Quốc tế Thiếu nhi 01/06). Chào năm cũ, đón năm mới (ngày 22/12).
 
2. MƯỜI ĐIỀU HƯỚNG “TÂM” LIENVIETPOSTBANK
 • Không có con người - Dự án vô ích.
 • Không có khách hàng - Ngân hàng vô ích.
 • Không có Tâm – Tín – Tài, LienVietPostBank vô ích.
 • Tâm còn chưa thiện – Phong thủy vô ích.
 • Bất hiếu cha mẹ - Thờ cúng vô ích.
 • Anh em không hòa – Bạn bè vô ích.
 • Làm việc bất chính – Đọc sách vô ích.
 • Làm trái lòng người - Thông minh vô ích.
 • Không giữ nguyên khí - Thuốc bổ vô ích.
 • Thời vận không thông - Mưu cầu vô ích.
 
3. SỐNG
Tạc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh:
Đời sống mới là:
“… Hăng hái, kiên quyết, không sợ khó, không sợ khổ.
Phải siêng học, phải siêng làm, phải tiết kiệm
Việc nên làm thì ta không chờ ai nhắc nhủ
Việc nên tránh thì ta không đợi ai ngăn ngừa…”
 
Về suy nghĩ và hành động, Bác căn dặn:
“… Suy nghĩ trước khi nói. 
Cẩn thận khi cầm bút
Kiên quyết khi hành động...”
 
 
Tạc ghi 14 Điều Răn Của Đức Phật:
 • Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình.
 • Ngu dốt lớn nhất của đời người là dối trá.
 • Thất bại lớn nhất của đời người là tự đại.
 • Bi ai lớn nhất của đời người là ghen tị.
 • Sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất mình.
 • Tội lỗi lớn nhất của đời người là bất hiếu.
 • Đáng thương lớn nhất của đời người là tự ti.
 • Đáng khâm phục lớn nhất của đời người là vươn lên sau khi ngã.
 • Phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng.
 • Tài sản lớn nhất của đời người là sức khoẻ, trí tuệ.
 • Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm.
 • Lễ vật lớn nhất của đời người là khoan dung.
 • Khiếm khuyết lớn nhất của đời người là kém hiểu biết.
 • An ủi lớn nhất của đời người là bố thí.
 • Góp ý công khai, phản ảnh đúng chỗ, kiên quyết loại bỏ văn hóa “rỉ tai” và “ngồi với người này nói xấu người kia”.
 • Cái đích lớn không phải là quyền lực – vật chất mà là tinh thần.
 
4. SINH HOẠT – VUI CHƠI – GIẢI TRÍ
 
- Sinh hoạt:
           • Thi đua tạo tinh thần và áp lực công việc mới.
           • Phong trào sinh hoạt ngoại khóa tạo sự đoàn kết – sức khỏe – tình người.
 
- Vui chơi giải trí: Biết đủ, biết dừng.
 
- Uống rượu:
           • Rượu độc hại cho cả sức khỏe và tư chất.
           • Tất cả các bữa tiệc nội bộ của LienVietPostBank chỉ uống bia hoặc rượu vang, chỉ nâng   ly một lần “uống giải khát”.
           • Các bữa ăn trưa của nội bộ cán bộ nhân viên LienVietPostBank tuyệt đối không có rượu bia.
           • Các bữa tiệc liên hoan nội bộ chỉ tổ chức buổi chiều tối hoặc ngày nghỉ.
           • Say xỉn trong giờ làm việc không phải là người của LienVietPostBank.


TÓM LƯỢC NHỮNG TÔN CHỈ CỦA LIENVIETPOSTBANK

 •  Liên kết Phát triển.
 •  Tất cả từ con người, tất cả vì con người.
 •  Quyền lợi LienVietPostBank và xã hội là bất biến, mọi quyền lợi khác là khả biến.
 •  Sống bằng lương, giàu bằng thưởng, vì sự tăng trưởng của LienVietPostBank.
 •  Hữu sản hóa người lao động, phát huy tinh thần làm chủ.
 •  LienVietPostBank là con tàu, Hội đồng Quản trị là ngọn hải đăng, Ban Điều hành là chỉ huy giỏi, cán bộ - nhân viên là thủy thủ tinh nhuệ.
 •  Ngân hàng Bưu điện Liên Việt cùng bạn làm giàu.
 •  Hiện đại – Chuyên nghiệp – Thẳng thắn – Minh bạch – Chữ Tín.
 •  An toàn – Hiệu quả - Thượng tôn pháp luật.
 •  Gắn xã hội trong kinh doanh.
 •  Quản trị rủi ro – Tìm siêu lợi nhuận.
 •  Tất cả những chuyện lớn bắt đầu từ những chuyện nhỏ mà thành.
Số lượt đọc: 2670 Cập nhật lần cuối: 29/08/2011