Cháy lòng!

CHÁY LÒNG!
SUFFERING HEART!

Lửa phun - tôi cháy nát lòng
Nước Úc chìm đắm trong vòng lửa thiêu
Hàng ngàn người sống tiêu điều
Rừng xanh, động vật yêu kiều cháy khô
Tang thương, thảm khốc bất ngờ
Quặn đau, nín thở từng giờ cầu xin…


Fires rage, my heart crumbles to pieces
Australia is totally engulfed in flames
Thousands of victims live in despair
Green jungle and lovely wildlife suffer deep burns
Such devastating disaster is so unprecedented
Through this pain let’s pray together…

uc_1.jpg

uc_tai_sinh_3.jpg

Xin trời biến nắng thành mưa
Cây khô xanh lại, sớm trưa thú về
Xua tan thảm khốc ê chề
Nước mắt dừng chảy, bốn bề yên vui
Phút giây lắng đọng bùi ngùi
Cùng nhau giúp đỡ mảnh đời lửa thiêu!

Pray to God to turn dry condition into rains
Dry trees back to green and wildlife coming back
Turn away all miserable experience
The tears stop falling and joys arise
In a moment of sadness and reflection
Let’s share our helping hands to those bushfire affected

Ai ơi của ít lòng nhiều
Chung tay đóng góp, dựng lều tình thương
Người người ở khắp muôn phương
Sẻ chia, xum họp, tình thương mặn nồng
Từ Tâm, tôi đã mở lòng
Giúp người, cứu vật, tình không bến bờ!

A small donated amount and a benevolent heart
Would certainly build charitable tents
Everyone, everywhere
Let’s gather to share and cherish our love
With compassion let’s open our heart’s wellguarded door
To help our suffering fellows and wildlife in endless love


Tiến sĩ Nguyễn Đức Hưởng
Dr. Nguyen Duc Huong

uc_2.jpg
 
Số lượt đọc: 1390 Cập nhật lần cuối: 09/01/2020